Algemeen voorkomen:

Deze hond heeft een compact lichaam. Zeer belangrijk is het feit dat zijn schedel appelvormig is en dat hij zijn middelmatig lange staart erg hoog draagt, ofwel gebogen, ofwel in de vorm van een halve cirkel met de punt naar beneden wijzend in de richting van de lendenen.

Belangrijke verhoudingen:

De lengte van het lichaam is iets meer dan de schouderhoogte. Gewenst is echter een bijna vierkant lichaam, speciaal bij de reuen. Bij de teven is in verband met zwangerschap een iets langer lichaam toegestaan.

Gedrag/temperament:

Snel, attent, levendig en erg moedig.

Hoofd:Schedelgedeelte:

Schedel:

Goed gerond appelhoofd (een typische eigenschap van het ras).Stop: Zeer uitgesproken, diep en breed, het voorhoofd is gerond boven de snuitaanzet.

Gezichtsgedeelte:

Neus: Alle kleuren toegestaan. Middelmatig kort, de punt iets naar boven wijzend.

Snuit: Kort, van opzij gezien recht, breed aan de aanzet, toelopend naar de punt.

Lippen: Droog, nauw aansluitend.

Wangen: Slechts licht ontwikkeld, zeer vlak.

Kaken/tanden: Schaar of tanggebit. Boven- of onderbijtend, evenals alle andere afwijkingen in de boven- of onderkaak, dienen absoluut bestraft te worden.

Ogen:Groot, rondachtig van vorm, erg expressief, niet uitpuilend, perfect donker. Lichte ogen toegestaan, maar niet wenselijk.

Oren: Groot rechtop, wijd open, breed aan de aanzet, geleidelijk toelopend naar hun lichtgeronde punt. In rust opzij gebogen een hoek van 45 graden vormend.

Nek: Bovenlijn licht gebogen. Middelmatig lang. Bij reuen zwaarder dan bij teven. Geen keelhuid. Bij de langhaar variëteit is de aanwezigheid van een kraag met langer haar zeer gewenst.

Lichaam: Compact en goed gebouwd.

Toplijn: Recht.Schoft: Slechts weinig zichtbaar.

Rug: Kort en sterk.

Lendenen: Goed bespierd.

Kruis: Breed en sterk, bijna vlak of licht hellend.

Borst: Brede en diepe borstkas, ribben goed gewelfd. Van voren gezien ruim, maar niet overdreven. Van opzij gezien, reikend tot de ellebogen. Niet tonvormig.

Onderbelijning en buik: Gevormd door een duidelijk oplopende belijning. Slappe buiklijn toegestaan, maar niet gewenst.

Staart: Hoog aangezet, vlak uitziend, middelmatig lang. Breed aan de aanzet, geleidelijk toelopend naar de punt. Staartdracht is een belangrijk raskenmerk: als de hond loopt, wordt de staart ofwel in een boog gedragen, of in een halve cirkel met de punt naar de lendenen wijzend, hetgeen balans aan het lichaam geeft. De staart mag nooit tussen de benen, noch onder de ruglijn gekruld worden gedragen. Het haar op de staart is afhankelijk van de variëteit en is in overeenstemming met de vacht op het lichaam. Bij de langhaar variëteit vormt de staart een pluim. In rust hangt de staart en vormt een lichte hoek.

Ledematen:Voorhand: Rechte voorbenen en van een goede lengte; van voren gezien vormen ze een rechte lijn met de ellebogen. Van opzij gezien zijn ze verticaal.

Schouder: Vlak en middelmatig bespierd. Goede hoeking tussen schouderblad en opperarm.

Elleboog: Vast en aansluitend aan het lichaam, hetgeen vrije beweging verzekert.

Middenvoet (pols): Licht schuin aflopend, sterk en flexibel.Voorvoet: Erg klein en ovaal, met de tenen goed apart, maar niet gespreid (geen hazen- of kattenvoet). Nagels bijzonder goed gebogen en middelmatig lang. Voetkussens goed ontwikkeld en erg veerkrachtig. Hubertusklauwen zijn niet gewenst.

Achterhand: Achterbenen goed bespierd met lange botten, verticaal en evenwijdig ten opzichte van elkaar, met een goede hoeking in de heup-, knie- en hakgewrichten, in harmonie met de hoeking van de voorhand.

Hak: Kort met goed ontwikkelde Achillespees; van achteren gezien goed apart, recht en verticaal. Achtervoet: Erg klein en ovaal, met de tenen goed apart, maar niet gespreid (geen hazen- of kattenvoet). Nagels bijzonder goed gebogen en middelmatig lang. Voetkussens goed ontwikkeld en erg veerkrachtig. Hubertusklauwen zijn niet gewenst.

Gangwerk/beweging: Lange passen, veerkrachtig, energiek en actief, goed uitgrijpend en stuwend. Van achteren gezien moeten de benen bijna evenwijdig ten opzichte van elkaar bewegen, zodat de voetafdrukken van de achtervoeten precies passen in die van de voorvoeten. Bij het verhogen van de snelheid vertonen de benen de neiging naar elkaar toe te bewegen in de richting van de centrale lijn van het zwaartepunt (eensporig gaan). Vrij en soepel gangwerk, zonder zichtbare inspanning, hoofd omhoog en vaste rug.

Huid: Glad en soepel over het hele lichaam.

Vacht:Haar: In dit ras zijn er 2 vachtvarianten.

Korthaar: De vacht is kort, dicht aanliggend over het gehele lichaam. Als er een ondervacht is, is het haar iets langer. Dun haar op keel en buik toegestaan, iets langer op de nek en staart, kort op het gezicht en de oren. De vacht is glanzend en de structuur is zacht. Haarloze honden zijn niet toegestaan.

Langhaar: De vacht moet fijn en zijdeachtig zijn, glad of licht golvend. Te dikke ondervacht is niet gewenst. Het haar is langer en vormt een bevedering op de oren, nek, aan de achterkant van voor- en achterbenen, op de voeten en op de staart. Honden met een lange golvende vacht zijn niet toegestaan.

Kleuren: Alle kleuren in alle mogelijke schakeringen en combinaties zijn toegestaan, met uitzondering van de kleur merle.

Maat en gewicht: Bij dit ras wordt alleen gekeken naar het gewicht, niet naar de hoogte. Ideale gewicht: tussen 1,5 en 3 kg. Honden die minder wegen dan 500 gram en zwaarder zijn dan 3 kg worden gediskwalificeerd.

Fouten: Alle afwijkingen van voornoemde punten moeten als een fout worden beschouwd en de ernst van de fout moet worden beoordeeld in verhouding tot zijn graad:

- Ontbrekende tanden.

- "Dubbele" tanden (nog aanwezige melktanden).

- Puntige oren.

- Korte nek.

- Lang lichaam.

- Ronde of holle rug (Lordosis of Kyphosis).

- Hellend kruis.

- Smalle borst, vlakke ribbenkast.

- Staart: incorrecte aanzet, kort of gekruld.

- Korte ledematen.- Losse ellebogen.

- Te nauw van achteren.

Ernstige fouten:

- Smalle schedel.

- Kleine ogen, diepliggend of puilend.

- Lange snuit.

- Onder- of bovenbijtend.

- Onvaste kniegewrichten.

Diskwalificatiefouten:

- Agressief of overdreven bang.

- Hertentype honden (honden met een a-typische of extreme lichaamsbouw: te klein hoofd, lange nek, mager lichaam, lange ledematen.)

- Honden met een open fontanel.

- Hangoor of kort oor.

- Merle kleur.

- Scheve kaak.

- Extreem lang lichaam.

- Ontbreken van staart.

- In de langhaar variëteit: honden met erg lang, fijn en golvend haar.

- In korthaar variëteit: kale plekken (alopecia).

- Honden die minder wegen dan 500 gram en zwaarder zijn dan 3 kg.

- Een hond die duidelijke lichamelijke- of gedragsafwijkingen vertoont wordt gediskwalificeerd.

N.B. Mannelijke dieren dienen 2 normaal ontwikkelde testikels te bezitten, die geheel in het scrotum zijn ingedaald.

Fok regelement. Nederlandse Chihuahua club.

Het voornaamste doel van fokkers binnen deze vereniging en de FCI is het handhaven c.q. verbeteren van de kwaliteit van ons ras conform de standaard. Uitdrukkelijk dient tevens de gezondheid van de honden voorop te staan. De fokkers binnen onze vereniging worden geacht het Fokreglement te volgen.1. Voorwaarden ouderdieren. Beide ouderdieren dienen gezond te zijn; bij twijfel dient men een dierenarts te raadplegen. Beide ouderdieren dienen in het bezit te zijn van een erkende stamboom, opdat men voor de pups eveneens erkende stambomen kan aanvragen.Met een en dezelfde teef mag niet meer dan 1 nest per periode van 12 maanden gefokt worden op straffe van ontzetting volgens artikel 16 lid 1a van de statuten van de Nederlandse Chihuahua Club.2. Voorwaarden fokkerDe fokker mag niet in strijd handelen met de voorschriften van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland .De fokker dient die voorwaarden te scheppen, die optimale verzorging bieden aan de moederhond en haar pups. De karaktervorming van de pups dient positief te worden gestimuleerd. De aanstaande eigenaren van de pups dient men zo volledig mogelijk te informeren over karakter, voeding en verzorging van de pup. Men dient de nieuwe eigenaar van de pup te wijzen op zijn/haar verantwoordelijkheid ten opzichte van deze pup. De fokker dient zich ervan te overtuigen dat de nieuwe eigenaar die voorwaarden wil scheppen, waarbij de hond kan uitgroeien tot een goede huisgenoot. De nieuwe eigenaar dient te weten, dat bij vragen en/of problemen hij/zij zich eerst tot de fokker dient te wenden. Bij afgifte van de pup dient deze voorzien te zijn van een chip-registratie. Tevens dient de pup de nodige vaccinaties te hebben gehad, overeenkomstig het af te geven entingsbewijs. De hierop vermelde termijnen van revaccinatie mogen niet overschreden zijn. De pup dient vrij te zijn van wormen en andere parasieten (vlooien e.d.).Indien er (om welke reden dan ook) geen stamboom voor de pup wordt aangevraagd, dient men de aspiranteigenaar hiervan op de hoogte te stellen. Het is verplicht de aspirant-eigenaar op de hoogte te stellen indien de pup duidelijk afwijkt van de rasstandaard.3. Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van plaatsing op de Puplijst van de NCC:

A. De moederhond dient, alvorens zij een nest krijgt, tenminste tweemaal te zijn uitgebracht op:(1) Een Nederlandse CAC-tentoonstelling;(2) Een door de NCC georganiseerde (Kampioens-)Clubmatch Een combinatie van bovenstaande evenementen is toegestaan. Zij dient hiervan eenmaal te zijn uitgebracht boven de leeftijd van 12 maanden. Zij dient beide keren minimaal het predikaat ‘ZG' te hebben behaald.

B. De vaderhond, eigendom van een in Nederland gevestigde eigenaar, dien tenminste tweemaal te zijn uitgebracht op:(1) Een Nederlandse CAC-tentoonstelling;(2) Een door de NCC georganiseerde (Kampioens-) Clubmatch; Een combinatie van bovenstaande evenementen is toegestaan. Hij dient hiervan eenmaal te zijn uitgebracht boven de leeftijd van 12 maanden. Hij dient beide keren minimaal het predikaat ZG' te hebben behaald. De vaderhond van een in het buitenland gevestigde eigenaar dient eveneens uitgebracht te zijn op tentoonstellingen en/of (Kampioens-) Clubmatches van de desbetreffende rasvereniging. Met dank aan ,H.Arling Secretaris Nederlandse Chihuahua ClubBron tekst site NCC.